Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RYVU: strona spółki
3.06.2024, 18:31

RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 r. Spółka zawarła z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") umowę o dofinansowanie (”Umowa”) projektu Spółki pod nazwą "ONCO Prime: nowe możliwości personalizowanej terapii przeciwnowotworowej w oparciu o hodowlę komórek pierwotnych od pacjenta, charakteryzację omiczną i testy funkcjonalne" ("Projekt"). O rekomendowaniu Projektu Spółki do dofinansowania Spółka informowała w raporcie bieżącym 13/2024 z dnia 27 marca 2024 r.
Projekt ONCO Prime jest istotnym elementem planów Spółki w obszarze projektów fazy wczesnej. Celem Projektu jest skuteczniejsza walka z nowotworami poprzez stworzenie innowacyjnej platformy badawczej ONCO Prime, która odpowiada na szereg aktualnych wyzwań i barier w rozwoju nowych, spersonalizowanych terapii przeciwnowotworowych. Opracowanie nowej platformy odkrywania innowacyjnych celów terapeutycznych z wykorzystaniem unikatowych układów pierwotnych hodowli komórek nowotworowych wyizolowanych bezpośrednio od pacjentów otworzy zupełnie nowe możliwości identyfikacji nieznanych dotąd celów białkowych, molekularnej klasyfikacji chorych oraz testowania leków. Platforma ONCO Prime stanie się źródłem nowych modeli nowotworów o najwyższym potencjale translacyjnym, zawierających historię choroby, dane histopatologiczne, genomiczne i transkryptomiczne, umożliwiając korelację danych klinicznych i molekularnych. - całkowita wartość Projektu netto wynosi: 39 176 251,50 zł; - maksymalna wartość dofinansowania: 26 339 315,38 zł; - maksymalny okres realizacji Projektu: 56 miesięcy. Przyznane w związku z zawarciem Umowy dofinansowanie ograniczy wykorzystanie środków własnych Spółki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-27
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
50,00
0,00
2024-06-27
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
50,20
-0,40
2024-06-17
RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
51,20
0,00
2024-06-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress
52,20
+2,11
2024-06-13
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
52,20
0,00
2024-06-03
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
54,00
0,00
2024-05-29
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,00
+2,26
2024-05-29
RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
53,00
+3,77
2024-05-27
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
54,90
0,00
2024-05-22
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
53,70
+2,42