Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku

Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna ["Spółka"] mając na uwadze §70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2024 roku.

Załączniki

Inne komunikaty