Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NOV Rekomendacja Zarządu odn. podziału zysku oraz skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 03.06.2024 roku podjął uchwałę o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonania podziału zysku za rok 2023 w wysokości 3 454 387,98 zł poprzez przeznaczenie go w całości na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz o zarekomendowaniu udzielenia upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych w terminie do dnia 31.06.2027 roku.
Stosownie do propozycji Zarządu, akcje własne Spółki podlegałyby nabyciu w celu dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje, aby przedmiotem nabycia były akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.500.000 oraz aby cena nabycia nie była wyższa niż 5,00 zł za jedną akcję. Decyzja Zarządu wynika z faktu, iż w jego ocenie kurs akcji Emitenta jest niedoszacowany, a tym samym w wyniku przeprowadzonego skupu możliwe jest uzyskanie w przyszłości ponadprzeciętnej stopy zwrotu na zainwestowanym kapitale.

Inne komunikaty