Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
4.06.2024, 17:41

LBT Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r.

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2024 z dnia 31 maja 2024 roku informuje o uzupełnieniu dokumentacji, która przedstawiona zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na dzień 28 czerwca 2024 roku (dalej „ZWZA”).
Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA obejmuje zaopiniowany przez Radę Nadzorczą LIBET S.A. projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. oraz podjętą przez Radę Nadzorczą w dniu 4 czerwca 2024 roku uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały ZWZA dotyczącej zmiany Statutu Spółki . Zarząd Spółki do raportu załącza zaopiniowany projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. oraz uchwałę Rady Nadzorczej LIBET S.A. z dnia 4 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jednocześnie informuje, że dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia).

Załączniki

Inne komunikaty