Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NOV Opinia Rady Nadzorczej odn. rekomendacji Zarządu co do podziału zysku oraz upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 05.06.2024 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dokonania podziału zysku za rok 2023 poprzez przeznaczenie go w całości na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych w terminie do dnia 31.06.2027 roku.
Stosownie do propozycji Zarządu, akcje własne Spółki podlegałyby nabyciu w celu dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki zarekomendował, aby przedmiotem nabycia były akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 3.500.000 oraz aby cena nabycia nie była wyższa niż 5,00 zł za jedną akcję. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała także projekty uchwał przygotowane przez Zarząd do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty