Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TAMEX: strona spółki
5.06.2024, 17:26

TOS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2024 roku:
1. iGroup sp. z o.o. Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.866.253 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 53,62%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 35,30%. 2. Konrad Sobecki Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.907.598 Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 46,14%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 30,37%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-12
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
2,88
0,00
2024-07-01
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
2,94
0,00
2024-06-12
TOS Zawarcie umowy na roboty budowlane
3,00
0,00
2024-06-11
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
3,00
0,00
2024-06-05
TOS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
3,00
0,00
2024-06-03
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
3,02
0,00
2024-05-24
TOS Wybór oferty TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
3,00
0,00
2024-05-21
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
3,20
-4,38
2024-05-13
TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane
3,26
+3,68
2024-05-07
TOS Zawarcie umowy na roboty budowlane
3,44
-9,88