Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APR Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2024 roku

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku agregacji danych za miesiąc maj 2024 roku szacowane miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner za ww. okres wyniosły 357 657 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, w którym przychody wyniosły 333 214 tys. zł stanowi wzrost sprzedaży Grupy o 7,34%.
Spółka szacuje, że w ujęciu narastającym za okres od stycznia do maja br. przychody Grupy Auto Partner wyniosą 1 705 747 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku stanowi ich wzrost o 17,01%. Tabelaryczne zestawienie informacji o przychodach Spółki i jej Grupy za wskazane okresy, tj. za miesiąc maj 2024 roku oraz w rachunku narastającym za okres od stycznia do maja 2024 roku, a także za okresy porównywalne wraz z wyłączeniami konsolidacyjnymi oraz informacje o ich zmianie zawarte zostały w pliku załączonym do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty