Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
6.06.2024, 16:58

TRK Informacja o zawarciu ugody z PKP PLK

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2024 roku, a dotyczących prowadzonych rozmów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) w zakresie podpisania umów mediacyjnych dot. roszczeń związanych z realizacją niektórych kontraktów, informuje, iż w dniu dzisiejszym, przy udziale mediatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do zawarcia ugody, której stronami są konsorcjum firm w składzie Trakcja S.A. [jako Lider Konsorcjum] i Comsa S.A. z PKP PLK dotyczącej umowy nr 90/107/0011/17/Z/I z dnia 18.04.2017 r. na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Łowicz – odcinek Sochaczew – Żychlin i odcinek Placencja – Łowicz Główny” w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF)” („Ugoda”), na podstawie której PKP PLK zobowiązała się dokonać na rzecz Spółki zapłaty kwoty w wysokości 66.444.134,75 zł brutto po dokonaniu wzajemnych rozliczeń. W wykonaniu niniejszej ugody PKP PLK zapłaci na rzecz Trakcji powyższą kwotę, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia ugody przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Podpisana ugoda jest ostatnią z grupy postępowań mediacyjnych w ramach których Spółka prowadziła rozmowy z PKP PLK dotyczące roszczeń związanych z realizacją niektórych kontraktów, oraz o których Spółka informowała w punkcie 10 oraz 33 w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Trakcja za I kwartał 2024 roku. Podpisanie oraz wykonanie niniejszej ugody ma znaczący wpływ na poprawienie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz jest wypełnieniem jednego z kluczowych warunków wydłużenia finansowania, tj. zawarcia porozumień ugodowych z PKP PLK w trwających procesach mediacyjnych. Skutki powyższej ugody mediacyjnej z PKP PLK zostały już uwzględnione w procesie cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych w okresie IV kwartału 2023 roku, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 3/2024. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty