Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
6.06.2024, 23:26

ART Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w maju 2024 r.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje, że w maju 2024 r. szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów Spółki, rozpoznawane jako kwoty pomniejszone o prowizje zatrzymane przez platformy, wynosiły łącznie 8 287 tys. zł, zaś poniesione przez Spółkę koszty akwizycji nowych graczy („UAC”) w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 3 655 tys. zł. Szczegółowe dane, w rozbiciu na segmenty wraz z komentarzem, zaprezentowane zostały w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Spółki pragnie odnotować, że niniejszy raport bieżący zawiera dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac księgowych. Ostateczna informacja o wielkości przychodów ze sprzedaży produktów osiągniętej w maju 2024 r., a także kosztach UAC poniesionych przez Spółkę w tym okresie, zostanie zaprezentowana w odpowiednim raporcie okresowym.

Załączniki

Inne komunikaty