Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
10.06.2024, 0:15

EAH Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2024 r.

Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2024 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły ponad 24 mln zł i były wyższe o 36 proc. od przychodów uzyskanych w maju 2023 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 5 pierwszych miesięcy 2024 r. wyniosły około 107,9 mln zł i były wyższe o ok 10 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w maju 2024 r. wyniosły ok. 5 mln zł i były wyższe o 83 proc. rok do roku, Skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ponad 23 mln zł i były wyższe o 19 proc., niż w porównywalnym okresie 2023 r. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 73 proc. i była wyższa o 1 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w maju roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2024 r. wyniosła około 69 proc. i według szacunków była wyższa o ponad 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej w maju roku 2024 r. wynosiła 17 791 m kw. i była mniejsza o 1 proc. niż rok wcześniej.

Inne komunikaty