Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
10.06.2024, 17:01

STX Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z 24 maja 2024 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Mundys S.p.A., działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 19 czerwca 2024 roku, kandydata do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Massimo Di Casola.
Życiorys zawodowy kandydata stanowi załącznik do raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty