Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MNS Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR

Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na
podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki od: (i) Pana Jarosława Żołędowskiego – Prezesa Zarządu Spółki, (ii) od Pana Jarosława Żołędowskiego – jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) Panią Ewą Żołędowską – Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, (iii) MS Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Warszawie jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) Panem Jarosławem Żołędowskim – Prezesem Zarządu Spółki oraz (iv) MS Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Warszawie jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) Panią Ewą Żołędowską – Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki. Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty