Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
11.06.2024, 15:25

MGT Określenie przez Zarząd Mangata Holding S.A. Procedury wypłaty dywidendy w euro

W związku z podjęciem w dniu 11 czerwca 2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”) uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., a w której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd Emitenta do określenia procedury wypłaty dywidendy w euro oraz treści porozumienia z akcjonariuszami Emitenta uprawnionymi do dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie określenia Procedury wypłaty dywidendy w euro. Treść Procedury wypłaty dywidendy w euro wraz z załącznikiem w postaci porozumienia z akcjonariuszem, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty