Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
11.06.2024, 15:31

MGT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2025-2026

Zarząd Mangata Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta, jako organ uprawniony na podstawie § 14 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0001002477) na audytora uprawnionego do przeprowadzenia:
a) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres od 01.01.2025 roku do 30.06.2025 roku, b) badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2025 roku, c) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku, d) badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Mangata Holding S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2026 roku. Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wpisana jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4055. Wybór audytora został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi Emitenta. Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania wyżej wymienionych usług.

Inne komunikaty