Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 czerwca 2024 roku od spółki Buffis Sp. z o.o., zawiadomienia zmianie stanu posiadania akcji Spółki, sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Skan zawiadomienia przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty