Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AMICA: strona spółki
12.06.2024, 8:35

AMC Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku

Raport bieżący 8/2024

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-13
AMC Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
72,80
+0,27
2024-06-12
AMC Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
72,00
0,00
2024-06-11
AMC Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
73,40
-1,91
2024-06-11
AMC Wprowadzenie korekty redakcyjnej w treści Raportu bieżącego Nr 05/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie przekazania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna” w dniu 11 czerwca 2024 roku
73,40
0,00
2024-05-24
AMC QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
74,00
-0,81
2024-05-16
AMC Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
73,70
+3,12
2024-05-16
AMC Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Amica Spółka Akcyjna”
73,70
+3,12
2024-05-13
AMC Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie przeznaczenia części środków z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich, do wypłaty jako dywidendy.
72,30
+2,35
2024-04-25
AMC Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
70,80
0,00
2024-03-29
AMC SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
74,30
0,00