Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
12.06.2024, 10:05

UNT Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że otrzymał poniższe rezygnacje złożone przez:
1. Pana Bogusława Satławę – rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 17 czerwca 2024 roku, godz. 13.00. Rezygnacja złożona została z powodów osobistych. Pan Bogusław Satława pełni obecnie również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 2. Pana Isaaca Queruba – rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 17 czerwca 2024 roku, godz. 13.00. Rezygnacja złożona została z powodów osobistych. 3. Pana Ryszarda Budzika – rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na 17 czerwca 2024 roku, godz. 13.00. Rezygnacja złożona została z powodów osobistych. Podstawa prawna: par. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty