Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
12.06.2024, 16:41

EAH Zmiana składu Rady Nadzorczej.

Esotiq & Henderson S.A. [Emitent] działając na podstawie przepisu § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że w dniu 12 czerwca 2024 r. Pan Ryszard Zawieruszyński, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jako przyczynę rezygnacji Pan Ryszard Zawieruszyński wskazał zwiększone obciążenie obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji zarządczych w innych spółkach.

Inne komunikaty