Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
13.06.2024, 12:18

ARH Zawarcie przyrzeczonej umowy kupna nieruchomości położonej w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Archicom S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z 27 marca 2024 roku, informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 r. spółka zależna Emitenta, tj. Archicom Warszawa 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako kupujący (Kupujący) oraz spółka MBP I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółka zależna od Immofinanz Services Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako sprzedający (Sprzedający, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarli przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie będącej w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego (Umowa Przyrzeczona).
Przedmiot transakcji Na podstawie zawartej Umowy Przyrzeczonej, Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego, położoną w Warszawie, przy ul. Postępu 18A, 18B oraz Domaniewskiej 41, na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 35 (księga wieczysta nr WA2M/00186433/2), 34 (księga wieczysta nr WA2M/00136970/3) oraz 33 (księga wieczysta nr WA2M/00172601/0). Cena Wartość transakcji (Wartość Transakcji) wynosi 28.500.000,00 EUR + VAT. Postanowienia Umowy Przyrzeczonej nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa Przyrzeczona zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron. Zawarcie Umowy jest zgodne z polityką inwestycyjną Emitenta i ma na celu rozwój działalności Emitenta na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie.

Inne komunikaty