Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FASING: strona spółki
13.06.2024, 18:26

FSG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 13 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. podaje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2024 roku byli:
1. spółka KARBON 2 Sp. z o.o. - 1.875.013 głosów, co daje 60,34 % ogólnej liczby głosów. Wskazana liczba głosów stanowiła 91,79 % głosów na tym Zgromadzeniu. 2. Trzech Akcjonariuszy działających w Porozumieniu, o którym informowaliśmy: w raporcie bieżącym nr 40/2021 z dnia 8 października 2021 roku, w raporcie bieżącym nr 28/2022 z dnia 8 lipca 2022 roku, w raporcie bieżącym 35/2022 z dnia 13 października 2022 roku oraz w raporcie bieżącym 1/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku. Obecni Akcjonariusze osiągnęli łącznie 152.766 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiącym 4,91% ogólnej liczby głosów. Wskazana liczba głosów stanowiła 7,47 % głosów na tym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty