Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FASING: strona spółki
13.06.2024, 18:29

FSG Projekty uchwał, które nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2024 roku. Projekty uchwał, które nie zostały podjęte dołączono w odrębnym pliku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty