Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2024 r.

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2024 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, brak było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusz Cezary Gregorczuk zgłosił sprzeciw do uchwał o numerach: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, a pełnomocnik akcjonariusza PZW FIZ zgłosił sprzeciw do uchwał: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu ZWZ. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. Treść uchwał podjętych na ZWZ 13.06.2024 roku.

Załączniki

Inne komunikaty