Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 13 czerwca 2024 roku

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2024, wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji imiennych: 514.857, liczba głosów: 514.857, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ- 55,12%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 33,66%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 32,99%. FLORYDA 1 Sp. z o.o. SKA – liczba akcji na okaziciela: 174.314, liczba głosów: 174.314, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ- 18,66%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 11,40%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 11,17%. PZW FIZ – liczba akcji na okaziciela: 165.830, liczba głosów: 165.830, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ- 17,75%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 10,84%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 10,63%. Cezary Gregorczuk – liczba akcji na okaziciela: 79.000, liczba głosów: 79.000, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ- 8,46%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – 5,16%, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki- 5,06%.

Inne komunikaty