Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INPRO: strona spółki
14.06.2024, 11:10

INP Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Zarząd spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka, "Emitent") informuje, że w dniu 14 czerwca 2024 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 czerwca 2024 r. uchwały z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Domesta Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Domesta”), podmiotu zależnego od Emitenta, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 24 maja 2024 r.
Zgodnie z treścią uchwał nr 13 i 14 z dnia 24 maja 2024 r. Zgromadzenie Wspólników DOMESTA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku podwyższyło kapitał zakładowy Domesta spółka z o.o. z kwoty 3.072.000,00 zł o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 3.136.000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału - kapitał zakładowy spółki DOMESTA wynosi 3.136.000,00 zł i dzieli się na 392 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 8.000 złotych każdy udział. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki DOMESTA Emitent posiada obecnie 224 udziały o wartości po 8.000,00 zł każdy udział, o łącznej wartości 1.792.000,00 zł, co stanowi 57,14% udziału w kapitale zakładowym spółki DOMESTA. Emitent publikuje niniejszy raport, ponieważ rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej wpłynęła na procentowy udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki zależnej Domesta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty