Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATENDE: strona spółki
14.06.2024, 17:02

ATD Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 14 czerwca 2024 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:
­ Patrycja Buchowicz, ­ Jan Madey, ­ Maciej Matusiak, ­ Renata Neidrowska, ­ Roman Szwed. Żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej: ­ nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych; ­ nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; ­ nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty