Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CRJ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2024 r.

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2024 r. (dalej „ZWZ”):
1. Venture FIZ, któremu przysługiwało 87.361 głosów na ZWZ, które stanowiły 19,57% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 12,49% udziału w ogólnej liczbie głosów; 2. Krzysztof Kwiatek, któremu przysługiwało 78.879 głosów na ZWZ, które stanowiły 17,67% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 11,28% udziału w ogólnej liczbie głosów; 3. Krzysztof Sałek, któremu przysługiwało 78.878 głosów na ZWZ, które stanowiły 17,67% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 11,28% udziału w ogólnej liczbie głosów; 4. Tomasz Soból, któremu przysługiwało 66.752 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,95% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 9,54% udziału w ogólnej liczbie głosów; 5. TFI Allianz Polska S.A., któremu przysługiwało 60.168 głosów na ZWZ, które stanowiły 13,48% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 8,60% udziału w ogólnej liczbie głosów; 6. Quercus TFI S.A., któremu przysługiwało 40.497 głosów na ZWZ, które stanowiły 9,07% udziału w głosach na ZWZ i które stanowią 5,79% udziału w ogólnej liczbie głosów;

Inne komunikaty