Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
14.06.2024, 16:11

ITB Założenie nowej spółki zależnej oraz informacje nt. planowanej nowej inwestycji deweloperskiej

W nawiązaniu do sprawozdania zarządu za pierwszy kwartał 2024 r. z dnia 28 maja 2024 r., w którym Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) przekazał informację o planowanej inwestycji w Łodzi, Emitent informuje, iż w dniu 14 czerwca 2024 r. założył nową spółkę pod firmą Interbud Centrum sp. z o.o. [spółka zależna], w której 90% udziałów posiada Interbud Lublin S.A., a pozostałe 10% udziałów posiada osoba fizyczna nie powiązana osobowo ani kapitałowo z Grupą Kapitałową Interbud Lublin [Wspólnik].
Dodatkowo Emitent informuje, iż podpisał ze Wspólnikiem umowę intencyjną, w której strony uzgodniły, iż będą razem prowadziły nową inwestycję deweloperską polegającą na budowie budynku mieszkalnego w centrum Łodzi. W ramach ww. projektu, nowo powołana spółka zależna ma przeprowadzić uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę umożliwiającego powstanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej powierzchni PUM nie mniejszej niż 2000 m2. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji spółka przewiduje w pierwszym półroczu 2025 r. W najbliższych tygodniach przewidywane jest zawarcie z Udziałowcem warunkowej umowy dotyczącej zakupu nieruchomości, na której powstanie inwestycja. O dalszych etapach związanych z nową inwestycją Spółka będzie informowała w kolejnych raportach.

Inne komunikaty