Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta i spółki zależne

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do porozumienia zawartego z pożyczkodawcą, o którym Spółka informowała raportem bieżącym 34/2024, informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz spółki zależne od Spółki: Tower Project Sp. z o.o. i Shopin 2 Sp. z o.o. zawarły umowę przeniesienia własności nieruchomości będących w aktywach Grupy Kapitałowej, stanowiących zabezpieczenie umowy pożyczki udzielonej w dniu 30.11.2023 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym 17/2023, położonych w:
- Zaskoczu- za cenę 5.000.000 złotych, - Łodzi- za cenę 7.034.630,14 złotych, - Tychach- za cenę 8.597.881,27 złotych, Czyli łącznie za cenę 20.632.511,41 złotych, w ramach umowy „datio in solutum” (w zamian za zwolnienie z długu). Informacja została uznana za istotną ze względu na wpływ wartość transakcji oraz wyniki Grupy Kapitałowej Tower Investments.

Inne komunikaty