Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATENDE: strona spółki
14.06.2024, 18:57

ATD Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem dzisiejszym Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, w składzie:
­ Mariusz Stusiński, prezes Zarządu, ­ Iwona Bakuła, wiceprezes Zarządu, ­ Jacek Szczepański, wiceprezes Zarządu. Wszystkie powołane osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji. Żaden z nowo powołanych członków Zarządu: ­ nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych; ­ nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; ­ nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W załączeniu Spółka podaje życiorysy powołanych członków Zarządu.

Załączniki

Inne komunikaty