Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
14.06.2024, 18:48

LBW Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta

Zarząd LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim [Emitent] podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu dnia 14 czerwca 2024 r. przez spółkę zależną od Emitenta: „MIRANDA” Spółka z o. o. w Turku [MIRANDA] uzgodnioną treść znaczącej umowy. Umowa zostanie zawarta z WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim [Nabywca]. Formalne podpisanie umowy spodziewane jest w ciągu 14 dni. Umowa zostanie zawarta na łączną wartość 21.976.134,70 zł brutto.
Umowa obejmuje dostawę w latach 2024-2026 wielozakresowych pokryć maskujących "BERBERYS" w ilości i terminach ustalonych w Umowie. Harmonogram realizacji oraz pozostałe warunki zawartej umowy zostały zastrzeżone przez Nabywcę, ze względu na związek z dziedzinami obronności i bezpieczeństwa, wobec czego nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości. Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR z powodu znaczącej wartości przedmiotowej umowy, oraz jej spodziewany istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki MIRANDA, a co za tym idzie Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. O formalnym podpisaniu przedmiotowej Umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty