Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AFHOL: strona spółki
14.06.2024, 18:36

AFH Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Aforti Holding S.A.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 czerwca 2024 roku nadzorca układu, którym jest Paweł Lewandowski w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) Spółki, na podstawie art. 226a ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 14 czerwca 2024 roku.
Zgodnie ze stanowiskiem Spółki celem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego jest umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z częścią wierzycieli, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a także ochrona interesów Spółki, jej inwestorów oraz kontrahentów. Spółka wraz z ww. doradcą restrukturyzacyjnym zamierza kontynuować proces kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki od strony przychodowej i kosztowej. Restrukturyzacja Spółki pozwoli na zwiększenie obrotów oraz maksymalizację zysków w aktualnym otoczeniu prawnym i finansowym Spółki. Spółka jednocześnie podaje, iż prowadzi już rozmowy z wierzycielami, które rokują na przyjęcie układu i szybkie zakończenie postępowania. O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. postępowaniem o zatwierdzenie układu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Załączniki

Inne komunikaty