Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MENNICA: strona spółki
14.06.2024, 19:22

MNC Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanej Raportem Bieżącym nr 21/2024 z dnia 17 maja 2024 roku, oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych, opublikowanego Raportem Bieżącym nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku (dalej "Program") Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku, transakcji nabycia łącznie 505 akcji własnych Spółki (dalej "Akcje"), po średniej cenie 20,27 za łączną kwotę 10.235,60 zł. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).
Akcje nabyte w dniach od 12 do 14 czerwca 2024 roku w ramach Programu stanowią 0,000988506 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,000988506 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna ilość Akcji nabytych dotychczas w ramach Programu i posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 505 Akcje. Akcje nabyte dotychczas w ramach Programu i posiadane przez Spółkę na dzień publikacji niniejszego Raportu stanowią 0,000988506 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,000988506 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniają do 505 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia Akcji w ramach Programu wyniosło 9,22 zł. Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Inne komunikaty