Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CPS Zgłoszenie przez Akcjonariuszy projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 24 maja 2024 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) na dzień 20 czerwca 2024 roku ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”), Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy: Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein (łącznie „Akcjonariusze”), reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działających na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W związku ze zgłoszeniem projektu uchwały przez Akcjonariuszy w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Spółka dokonuje zmiany projektu uchwały do punktu 17 proponowanego porządku obrad ZWZ Spółki w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w ten sposób, że projekt uchwały Spółki zastępuje projektem uchwały zgłoszonym przez Akcjonariuszy. Zaktualizowana, pełna treść projektów uchwał oraz treść pisma Akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty