Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BEDZIN: strona spółki
14.06.2024, 21:52

BDZ Powzięcie informacji o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej

Nawiązując do raportu bieżącego nr 127/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r, Zarząd EC BĘDZIN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że dziś (tj. 14 czerwca 2024 r.) powziął i nformację, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie opublikowano decyzję z dnia 14 czerwca 2024 r. Prezydenta Miasta Będzina, którą odmówił on zgody na realizację przez spółkę zależną Spółki – EC Będzin Czysta Energia sp. z o.o., dawniej: EC Nowy Będzin sp. z o.o. („ECB Czysta Energia”) – przedsięwzięcia pn. „Budowa bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi w EC Będzin Czysta Energia sp. z o.o.” w Będzinie (odpowiednio „Projekt” i „Decyzja”). Decyzja nie została jeszcze doręczona ECB Czysta Energia. Decyzja nie jest prawomocna i ostateczna. ECB Czysta Energia analizuje obecnie treść Decyzji i wstępnie zamierza wnieść od niej odwołanie. Jak wskazywano w raporcie bieżącym nr 127/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r., niezależnie od faktu wydania Decyzji, ECB Czysta Energia wycofała wcześniej wniosek o dofinansowanie Projektu z uwagi na konieczność dokonania jego analizy finansowej w oparciu o nowe założenia, jak również ustalenia, czy Projekt będzie opłacalny.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-25
BDZ Zawarcie przez Spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
25,95
-1,73
2024-07-24
BDZ Udzielenie przez Radę Nadzorczą EC BĘDZIN S.A. („Spółka” lub „Emitent”) zgody na zbycie przez Emitenta 49 % udziałów w EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o oraz na nabycie przez Spółkę nieruchomości od EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
25,95
0,00
2024-06-28
BDZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EC BEDZIN S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku.
29,65
-1,18
2024-06-28
BDZ Wydłużenie terminu obowiązywania oferty nabycia przez Grupę Altum sp. z o.o. 49% udziałów w EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
29,65
-0,34
2024-06-26
BDZ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. w dniu 26.06.2024 roku z wynikami głosowań.
29,90
0,00
2024-06-26
BDZ Raport biegłego rewidenta z oceny skorygowanego sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.
30,15
-0,50
2024-06-25
BDZ Skorygowane sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.
30,15
0,00
2024-06-14
BDZ Powzięcie informacji o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej
30,75
0,00
2024-06-07
BDZ Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
32,25
-0,31
2024-06-06
BDZ Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza.
32,95
-2,12