Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
16.06.2024, 11:02

RMK Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak - Energomontaż S.A.

Zarząd spółki Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do przekazanego raportu bieżącego nr 9/2024, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projektów uchwał i porządku obrad, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", kandydatury Pana Michała Hulbója, na członka Rady Nadzorczej Emitenta, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 roku.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Michał Hulbój wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta. W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przedkłada zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury otrzymane od PTE PZU S.A., reprezentującego akcjonariusza, a także oświadczenie i życiorys kandydata.

Załączniki

Inne komunikaty