Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RYVU: strona spółki
17.06.2024, 18:35

RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r., nr 19/2023 z dnia 5 maja 2023 r., nr 33/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., nr 2/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r., nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2024 r., oraz nr 12/2024 z dnia 6 marca 2024 r. (skorygowanego następnie raportem bieżącym nr 12K/2024 z dnia 7 marca 2024 r.) informuje, że w dniu 17 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) potwierdzenie spełniania przez Spółkę wszystkich warunków wypłaty drugiej transzy finansowania („Transza B”) w ramach umowy finansowania zawartej 16 sierpnia 2022 r.
Z tego tytułu Spółka spodziewa się wpływu w dniu 25 czerwca 2024 r. kwoty 8.000.000,00 EUR (34.864.800,00 PLN przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 czerwca 2024 r. 1 EUR = 4,3581 PLN). Spółka jest zobowiązana do spłaty Transzy B w terminie do dnia 25 czerwca 2029 r. Zarząd Spółki informuje, że na dzień 14 czerwca 2024 r. wartość środków pieniężnych i obligacji Spółki wynosiła 224.575.611,00 PLN. Wartość ta nie zawiera, spodziewanego w dniu 25 czerwca 2024 roku i opisanego powyżej, wpływu Transzy B w kwocie 8.000.000,00 EUR.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-27
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June 27th, 2024
50,00
0,00
2024-06-27
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
50,20
-0,40
2024-06-17
RVU Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego / Fulfillment of conditions for the disbursement of the Tranche B of financing from the European Investment Bank
51,20
0,00
2024-06-14
RVU Prezentacja danych klinicznych i przedklinicznych dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 / Preclinical data on RVU120 and Synthetic Lethality Programs to be presented at at the 2024 European Hematology Association Congress
52,20
+2,11
2024-06-13
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program
52,20
0,00
2024-06-03
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości / Conclusion of funding agreement with the Polish Agency for Enterprise Development
54,00
0,00
2024-05-29
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
53,00
+2,26
2024-05-29
RVU Uzyskanie statusu Partnera Stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure / Obtaining the status of Associate Partner within IPCEI Med4Cure
53,00
+3,77
2024-05-27
RVU Zawarcie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of funding agreement with the National Centre for Research and Development
54,90
0,00
2024-05-22
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program – Article 19 of MAR
53,70
+2,42