Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
17.06.2024, 21:38

ADV Uzupełnienie skorygowanego raportu rocznego za 2023 rok.

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 11 czerwca 2024 r. Stanowiska Zarządu Adiuvo Investments S.A. odnoszącego się do wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie z badania skorygowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok opinii z zastrzeżeniami, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Emitent, Spółka] przekazuje w załączeniu opinię Rady Nadzorczej Spółki odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem.

Załączniki

Inne komunikaty