Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
18.06.2024, 16:05

ARH Uchwały podjęte przez ZWZA Emitenta

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Emitent" przekazuje w załączniku do raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2024 r.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty