Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
18.06.2024, 16:20

ARH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Archicom SA

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dalej: "ZWZA", które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 roku byli:
1/ DKR ECHO INVESTMENT SP. Z O.O. (podmiot zależny od Echo Investment S.A.) Przysługująca liczba głosów – 26 689 401 z 20 481 899 akcji; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA - 45,55%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 41,25%. 2/ ECHO INVESTMENT S.A. Przysługująca liczba głosów – 22 825 702 z 22 825 702 akcji; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA - 38,95%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 35,28%. 3/ Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Przysługująca liczba głosów – 5 130 644 z 5 130 644 akcji; Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA - 8,76%; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 7,93%.

Inne komunikaty