Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
18.06.2024, 16:44

RMK Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A., podjętej w dniu 18 czerwca 2024 roku, postanowiono, iż Rada Nadzorcza Emitenta składać się będzie z sześciu członków.
Jednocześnie, zgodnie z powyższą uchwałą, z dniem 18 czerwca 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki, kadencji obejmującej lata obrotowe 2024 do 2026 powołano: 1. Sebastiana Durek, 2. Bogdana Serwatkę, 3. Macieja Bałazińskiego, 4. Jana Krzemińskiego, 5. Katarzynę Knapik-Pacyga, 6. Michała Hulbój. Zgodnie z wymogami § 5 pkt. 5) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje wymagane oświadczenia wraz z ankietami osób powołanych na członków Rady Nadzorczej.

Załączniki

Inne komunikaty