Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
19.06.2024, 13:31

ACT Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie programu nabywania akcji własnych Spółki

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że na podstawie Uchwał Nr 14 i 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 19.06.2024 r., Zarząd został upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzony został kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabywania akcji własnych.
Zgodnie z powołanymi wyżej Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, na podstawie udzielonego upoważnienia, Zarząd uprawniony jest do podjęcia decyzji o nabywaniu akcji własnych Spółki. Zarząd Emitenta dokona zawiadomienia o podjęciu powyższej decyzji i zasadach nabywania akcji własnych. Akcje własne mogą być nabywane w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki albo zbycia przez Spółkę. Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na program nabywania akcji własnych ustalona została w wysokości 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych). Maksymalna liczba akcji do nabycia w ramach upoważnienia wynosi 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji. Okres, na który udzielono Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych trwa od dnia 19 czerwca 2024 roku do dnia 30 września 2027 roku. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Inne komunikaty