Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
20.06.2024, 10:07

HMP Podpisanie umowy dotyczącej warunków współpracy przy dystrybucji marihuany medycznej przez spółkę stowarzyszoną z Hemp&Health

Zarząd Hemp&Health S.A. („Emitent”) informuje że w dniu 20/06/2024 Zarząd THC Pharma S.A. („Hurtownia”) będącej podmiotem współzależnym, w której Emitent posiada 50% kapitału zakładowego i głosów, podpisał z polskim podmiotem („Partnerem”) umowę określającą zasady współpracy („Term Sheet”) na kupno na wyłączność, zarejestrowanych w Polsce przez Partnera odmian marihuany medycznej (Produkty) w ilości nie mniejszej niż 120 kg dla wskazanego Produktu. Każdy Produkt będzie stanowił odrębny załącznik umowy głównej, która ma zostać podpisana nie później niż trzydzieści dni od podpisania Term Sheet chyba, że strony ustalą inaczej. Strony ustaliły także, iż w przyszłości może dojść do sprzedaży przez Partnera na rzecz Hurtowni wskazanego przez Partnera rejestru produktu zgłoszonego do URPL(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
Ponadto strony zgodziły się także, iż w przyszłości może dojść do inwestycji w której Hurtownia lub/oraz jej akcjonariusze obejmą pakiet udziałów w ramach podwyższenia kapitału i/lub odkupu udziałów od udziałowców Partnera na warunkach określonych w oddzielnie wynegocjowanej umowie inwestycyjnej po przeprowadzeniu due dilligence w terminie uzgodnionym przez strony. Partner złożył do URPL rejestracje na pierwsze dwa Produkty w lutym 2024 roku, zawierające odpowiednio 25% THC i 22% THC. Kolejne dwa wnioski Partner planuje złożyć w trzecim kwartale tego roku. Partner jest firmą konsultingową wyspecjalizowaną w obszarze przygotowania i przeprowadzenia procesów rejestracji produktów wytworzonych z konopi medycznych, mając w portfolio kilka tego typu projektów zrealizowanych z sukcesem. W chwili obecnej Partner jest w zaawansowanym etapie rejestracji kolejnych produktów w URPL Kolejne wnioski Partner planuje złożyć w trzecim kwartale tego roku. W ocenie zarządu Partnera, pierwszy surowiec farmaceutyczny, który obejmuje podpisany w dniu dzisiejszym Term Sheet - zgodnie z harmonogramem URPL - powinien zostać zarejestrowany jeszcze w bieżącym roku w związku z czym pierwszy import planowany jest w pierwszym kwartale roku 2025. Zakres współpracy z profesjonalnym podmiotem prowadzącym rejestrację surowców farmaceutycznych wychodzi naprzeciw realizacji strategii Emitenta oraz pozwala skrócić czas oczekiwania na możliwość importu marihuany medycznej. Podpisanie Terms Sheet zostało zrealizowane dzięki intensywnym działaniom zespołu Emitenta, natomiast decyzja o jej podpisaniu przez Hurtownię, wynika z faktu, iż w tym przypadku Emitent nie będzie mógł zostać podmiotem odpowiedzialnym za import, natomiast importerem będzie Hurtownia, co ma wpływ na wcześniejszą realizację wybranych elementów strategii Emitenta.

Inne komunikaty