Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
20.06.2024, 15:25

1AT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATAL Spółka Akcyjna w dniu 20 czerwca 2024r.

Zarząd ATAL S.A. /„Spółka”/ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2024 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
- Juroszek Holding Sp. z o.o. - liczba głosów 33.822.359, co stanowi 75,64% ogólnej liczby głosów oraz 88,78% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2024r. - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - liczba głosów 3.414.977, co stanowi 7,64% ogólnej liczby głosów oraz 8,96% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2024r.

Inne komunikaty