Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ATAL: strona spółki
20.06.2024, 16:13

1AT Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu

Zarząd Spółki ATAL S.A. /"Spółka"/ informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024 r. otrzymał oświadczenie Pani Angeliki Kliś o jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 r. Przyczyna rezygnacji nie została podana.
Zarząd Emitenta dziękuje Pani Angelice Kliś za wkład włożony w rozwój Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz. U. 2018, poz. 757/.

Inne komunikaty