Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CCC: strona spółki
20.06.2024, 18:38

CCC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

Zarząd CCC S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 r.
1. ULTRO SARL (podmiot zależny od Dariusza Miłka), 29.456.000 głosów (22.956.000 akcji), co stanowiło 65,59% głosów na ZWZA i 39,00% ogólnej liczby głosów, 2. ALLIANZ POLSKA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 4.367.006 głosów (4.367.006 akcji), co stanowiło 9,72% głosów na ZWZA i 5,78% ogólnej liczby głosów, 3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 4.267.000 głosów (4.267.000 akcji), co stanowiło 9,50% głosów na ZWZA i 5,65% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty