Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DEVELIA: strona spółki
21.06.2024, 19:55

DVL Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wydaniu w dniu 19 czerwca 2024 r. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta oraz Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Grupo Lar Holding Polonia”) – tj. spółką należącą do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego na około 550-600 mieszkań, zlokalizowanego w Warszawie („Nowa Inwestycja”).
W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się warunku zawieszającego Nowej Inwestycji określonego w aneksie do umowy współpracy w ramach joint venture z dnia 13 sierpnia 2021 r. zawartej przez Emitenta z Grupo Lar Holding Polonia oraz CGLS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. O dalszych działaniach dotyczących transakcji Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących. Informacja o uzyskaniu decyzji Prezesa UOKIK w sprawie zgody na dokonanie ww. koncentracji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Inne komunikaty