Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.06.2024, 15:22

RFK Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 25 czerwca 2024 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku („ZWZ”).
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1. ZWZ podjęło uchwały o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2. ZWZ nie podjęło uchwały o numerze 7, 19 3. ZWZ podjęło uchwałę o usunięciu z porządku obrad ZWZ punktu nr 4 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, a w dalszym zakresie nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad ZWZ, 4. nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad ZWZ.

Załączniki

Inne komunikaty