Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.06.2024, 15:28

RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAKO S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2024 roku („Walne Zgromadzenie”), obecnymi akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, byli:
1. Spółka Multaros Trading Company Limited, której przysługiwało 34.800.001 głosów, co stanowiło 61,75% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 21,56% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 2. Spółka PBG S.A. restrukturyzacji w likwidacji, której przysługiwało 7.665.999 głosów, co stanowiło 13,60% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,75% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 3. PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez PFR TFI S.A., któremu przysługiwało 12.615.769 głosów, co stanowiło 22,39% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,81% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty