Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

YTF Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 6 sierpnia 2024 roku

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 sierpnia 2024 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("NWZ").
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty