Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BRP Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2. Ustawy o ofercie otrzymane od

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Emitent”,
„Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] informuje, iż w dniu 09 lipca 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Łukasza Bajno zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2. Ustawy. Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty